Klubben

Medlem, så klart

Om du har en mops, ska du så klart vara medlem i klubben. Den svenska klubben för mops ska arbeta för rasens bästa.

Klubbens mål är bland annat att

  • Verka för bevarandet av rastypiska och sunda mopsar.
  • Verka för god sammanhållning mellan styrelse, kontaktombud, valpförmedlare och medlemmar.
  • Verka för ett gott samarbete med andra mopsklubbar i Norden och i övriga länder.


Inofficiella utställningar

Klubben har inofficiella utställningar ett par gånger om året, där det största evenemanget är specialen.

På mopsspecialen döms färgerna svart och fawn var för sig. Alla åldrar och färger är välkomna!


Klubbtidning

Klubben ger ut en medlemstidning, Mopsallehanda, med fyra nummer per år. I den kan du läsa om mycket rörande mops såsom reportage från mopsträffar och utställningar, andra resultat, artiklar från medlemmar, rapporter från klubbens olika möten, och annat smått och gott.

Målsättningen är att i varje nummer ska det finnas något att läsa för alla medlemmar, oavsett om man har haft mops länge eller om man är ny mopsägare.

Klubben publicerar också artiklar som tidigare publicerats i klubbtidningen på mopsorden.se. Om du har något som du vill dela med dig av till andra mopsägare, skicka in bild och text till redaktionen.


Hemsida

Här på hemsidan finns mycket att läsa om mops. Som medlem kan du få hjälp med valphänvisning och också omplacering av din mops, om så skulle behövas.

Vill du bli medlem

HÄR kan du ansöka om alla typer av medlemskap, göra adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i MO. Faktura får du i efterskott.

Medlemsansvarig:  Vanja Johansson  0708-978692  medlem@mopsorden.se

 

Länk till

Klubbens stadgar

Avtal med AGRIA

SKKs grundregler

 

Som medlem i Mopsorden får du

  • Klubbtidningen Mopsallehanda som utkommer fyra gånger per år.
  • Information om klubbens utställningar, mopsträffar, andra aktiviteter och annat.
  • Tillgång till valphänvisning, både som uppfödare och valpköpare.

 

Rullande medlemskap

Medlemskapet är rullande, vilket innebär att man är medlem i ett år från det att man betalar.

 

Kostnad

Fullbetalande medlem - 290 kr

Familjemedlem - 90 kr

Medlem ej boende i Sverige - 350 kr

Gåvomedlemskap - 150 kr

Utländskt gåvomedlemskap - 150 kr

Årsavgift uppfödarlänk - 100 kr

Uppläggning uppfödarlänk - 200 kr

Klubbens valphänvisare

Mai Edlund

070-8539650

valphanvisning@mopsorden.se


Till klubbens valphänvisare kan du höra av dig om du har frågor om rasen eller hunden mops. Du kan maila till Mai Edlund på valphanvisning@mopsorden.se.


Valpbroschyr

Klubben har gett ut en valpbroschyr som är till för att underlätta köpet av mops. Det är en broschyr i färg med många tips och råd om mops.

Skicka ett mail till klubbens sekreterare (sekr@mopsorden.se) om du vill köpa några exemplar.

Valpköparmedlemskap/Gåvomedlemskap

länken nedan kan du som uppfödare bjuda dina valpköpare på medlemskap ett år:

medlemskap från uppfödare till valpköpare


Du betalar till det plusgiro som anges på formulärsidan (SKK 1177-5).

Vill du medlem, klickar du på länken nedan.

https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/

Gåvomedlemskap

Som uppfödare kan du skänka ett års medlemskap till dina valpköpare. Du använder länken HÄR.

Betalning klubben

swish 123 477 9765

PG nummer  42 59 73-5

Betalning shoppen

swish 123 149 8179

PG nummer  79 37 89-9

Formulär & blanketter

omplacering

valphänvisning

beställning valpbroschyr

medlemskap via SKK

gåvomedlemskap

enkät andning